Vorming parkeerreglementering

Vorming parkeerreglementering op 13 juni 2019.


Inhoud van de cursus


Deze cursus behandelt uitvoerig de parkeerreglementering. Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden en markeringen worden toegelicht. Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!

Deze opleiding duurt een halve dag (4 uur).

Gedetailleerd programma:


1. Inleiding


2. Definities


A Definities
B Verschillen tussen openbare plaats en privéterrein

3. Hiërarchie van de voorschriften


A Waarde van de voorschriften
B Bevoegde personen
C Bindende kracht van de verkeerstekens

4. De regels betreffende het stilstaan en parkeren


A Inleiding
B Het opstellen van de voertuigen
C Stilstaan en parkeren verboden
D Parkeren verboden
E Halfmaandelijks beurtelings parkeren
F Beperkte parkeertijd door de parkeerschijf
G Beperkte parkeertijd door het betalend parkeren
H Parkeerfaciliteiten
I Andere beperkingen op langdurig parkeren
J Elektronisch toezicht en gebruik van de wielklem

5. De handhaving


A Objectieve en subjectieve pakkans
B De strafrechtelijke overtredingen
C De gedepenaliseerde overtredingen

6. De borden betreffende het stilstaan en parkeren


A Inleiding
B Geldigheid van de borden betreffende het stilstaan en parkeren
C Bespreking van de borden betreffende het stilstaan en parkeren
a) Verkeersborden voor parkeer- en stilstand verbod
b) Verkeersborden voor beurtelings parkeren
c) Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen
d) Halfmaandelijks parkeren in een bebouwde kom
e) Signalisatie met zonale geldigheid
f) Tijdelijke parkeerborden

7. De wegmarkeringen


A Verboden te parkeren
B Verboden stil te staan en te parkeren
C Parkeren verplicht


Meer info over het programma klik hier.

Praktisch


Dit jaar wordt de opleiding in 1/2 dag georganiseerd: 13 juni 2019

De vorming zal van 9.30u tot 14u plaatsvinden in de lokalen van Brulocalis (zaal Toone) – 6de verdieping – Aarlenstraat 53 – 1040 Brussel

Inschrijving


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld

• Voor vertegenwoordigers van Brusselse overheidsinstellingen
De cursus (syllabus inbegrepen) en de broodjeslunch zijn gratis.
Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier.

• Voor vertegenwoordigers van niet-Brusselse instellingen
Deelnemers die niet werken in een Brusselse instelling, betalen 60€.
Gelieve het juiste bedrag te storten op:
BE60-0910-1159-5670
BIC : GKCCBEBB
Brulocalis
1040 Brussel

Mededeling : "Vorming 13-06/NAAM/705020/300"

Opgelet: vervoers- of parkeerkosten zijn ten laste van de deelnemers.

Deze opleiding is alleen voor Nederlandstalige deelnemers.
« Terug

Auteur

Erik CAELEN
Event date
13-06-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links