Sessie 3 : gemeenten, indirect beheer en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "Laten we samen besturen"

Vorming voor nieuwe mandatarissen van de Brusselse gemeenten


Quand et où - Waar & wanneer


15/1/2019 (18-20 h) - Salle Brel - Passage 44


Programme - programma


• Introduction / Inleiding …

• Simplification administrative et pouvoirs locaux : défis d’avenir /
Administratieve vereenvoudiging en lokale besturen: uitdagingen voor de toekomst
Cathy Marcus, Déléguée au Gouvernement, Easybrussels / Regeringsafgevaardigde van Easybrussels

• Les marchés publics de la commune / De overheidsopdrachten van de gemeente
Sacha Lefevre, Conseiller juridique, Services d’études de Brulocalis /
Juridisch adviseur bij de studiedienst van Brulocalis

• Réforme récente de la gestion indirecte: ASBL, régies et intercommunales /
Recente hervorming van het indirect beheer: vzw's, gemeentebedrijven en intercommunales
Boryana Nikolova, Responsable Service d’études de Brulocalis /
Hoofd van de studiedienst van Brulocalis
Hadrien Dasnoy, Conseiller juridique Service d’études de Brulocalis /
Juridisch adviseur bij de studiedienst van Brulocalis

• Questions et réponses / Vragensessie

• Mot de clôture – Les relations entre les communes et la Région de Bruxelles-Capitale /
Slot – De betrekkingen tussen de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale /
Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sous réserve)


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
Franstalig  
Nederlandstalig  
mannelijk  
vrouwelijk  
:  
:  
:  
:  
:  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Event date
15-01-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links