Opfrissingscursus verkeersreglement NL
Inhoud van de cursus


Deze cursus overloopt het verkeersreglement (het Koninklijk Besluit van 1 december 1975) in al zijn aspecten en is ideaal om de verkeerskennis op te frissen. Zo komen onder andere volgende thema’s aan bod: de basisbegrippen, de onderdelen van de openbare weg, de verkeerstekens, de bevoegde personen, de voorrangsregels, de snelheid en snelheidsbeperkingen, de rijbewegingen en manoeuvres, de zwakke weggebruikers, gebruik van de lichten, lading, stilstaan en parkeren, gedrag bij een verkeersongeval. Uiteraard wordt voldoende tijd geschonken aan de bespreking van de laatste wijzigingen in het verkeersreglement.

Deze opleiding is gespreid over twee dagen (12 uur les).

Gedetailleerd programma


Inleiding


Module 1 - Definities


1. Inleiding tot het verkeersreglement
2. Het voertuig
3. De delen van de openbare weg
4. De bevoegde personen en de overtredingen
5. De overtredingen

Module 2 - Gedragsregels voor de weggebruikers


1. Inleiding
2. De bestuurders
3. De plaats van de bestuurders op de openbare weg
4. Snelheid en snelheidsbeperkingen
5. Voorrangsregels

Module 3 - Manoeuvres en bewegingen


1. Aankondiging van een manoeuvre en vrijmaken van kruispunten
2. De bewegingen
3. Afstand tussen de voertuigen
4. Verkeer op spoorwegen en overwegen
5. Verkeer op autosnelwegen
6. Verkeer op autowegen
7. Verkeer in erven, op inrichtingen en op voorbehouden wegen
8. Verkeer in voetgangerszones en speelstraten
9. Verkeer in fietsstraten

Module 4 - Stilstaan en parkeren


1. Stilstaan en parkeren
2. Openen van portieren, gebruik van lichten en toebehoren

Module 5 - Prioritaire voertuigen - Gedrag tegenover andere weggebruikers


1. Prioritaire voertuigen
2. Gedrag tegenover weggebruikers
3. Verplichtingen van weggebruikers
4. Lading en defect voertuig
5. Ongeval
6. Technische voorschriften

Module 6 - De verkeerstekens


1. Signalisatie
2. Verkeerslichten
3. Wegmarkeringen
4. Verkeersborden


Praktisch


Dit jaar wordt de opleiding in 2 dagen georganiseerd: 26/11 & 3/12/2020.

De vorming zal van 9.15u tot 16u plaatsvinden in de lokalen van Brulocalis (zaal Toone) – 6de verdieping – Aarlenstraat 53 – 1040 Brussel

Inschrijvingen• Voor vertegenwoordigers van Brusselse overheidsinstellingen
De cursus (syllabus inbegrepen) en de broodjeslunch zijn gratis.
Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier.

• Voor vertegenwoordigers van niet-Brusselse instellingen
Deelnemers die niet werken in een Brusselse instelling, betalen 150 € (2 middagmalen en syllabus).
Gelieve het juiste bedrag te storten op:
BE60-0910-1159-5670
BIC : GKCCBEBB
Brulocalis
1040 Brussel

Mededeling : 
Vorming verkeersreglement 26/11/2020-NAAM-300

Opgelet: vervoers- of parkeerkosten zijn ten laste van de deelnemers.
« Terug

Auteur

Erik Caelen
Event date
van 26-11-2020
tot 03-12-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links