Handhaving van de openbare orde op bouwplaatsen op de openbare weg: Brulocalis schrijft minister Elke Van den Brandt aan

In december 2020 heeft Brulocalis minister Elke Van den Brandt aangeschreven om gewag te maken van de moeilijkheden die de gemeenten ondervinden met de openbare ordehandhaving op hun grondgebied bij werken op de openbare weg.

De gemeenten hebben gewezen op het gebrek aan informatie over sommige bouwplaatsen op gewestwegen op gemeentelijk grondgebied die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn goedgekeurd. Ze kunnen evenwel mogelijk overlast bezorgen. 

Brulocalis had in maart 2019 al minister Pascal Smet gewezen op de grote verantwoordelijkheid die bij de gemeenten rust qua openbare ordehandhaving, met name op het vlak van de openbare rust en de veilige doorgang op de openbare weg. 

Om de gemeenten toe te laten hun taken en verplichtingen efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft Brulocalis in december 2020 minister Elke Van den Brandt aangeschreven met de vraag de gemeenten systematisch op de hoogte te brengen van de bouwplaatsen op hun grondgebied. Brulocalis vraagt Brussel Mobiliteit meer transparantie aan de dag te leggen wanneer het een vergunning aflevert voor een bouwplaats op een gewestweg die mogelijk gevolgen met zich meebrengt voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente.  

Brulocalis heeft een betere samenwerking met de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen gevraagd en heeft gevraagd beter geïnformeerd te worden bij de uitoefening van haar taken. De Coördinatiecommissie moet bijvoorbeeld advies verlenen met mogelijk gevolgen voor de openbare orde in de gemeente. 

Wat betreft de werfuren, herhaalde Brulocalis wat in haar schrijven van 2019 stond, nl. dat een betere mobiliteit niet ten koste mag gaan van de rust van de inwoners. De 6-22u-schema's moeten immers de uitzondering blijven en vooraf geval per geval door de burgemeester bekeken worden. Hij is juridisch gezien de eerste die moet instaan voor de openbare orde op zijn grondgebied. 

Daarnaast vraagt Brulocalis ook bijzondere aandacht voor de handelaars en de omwonenden die eveneens nadelen kunnen ondervinden van wegenwerken. 

Ten slotte hebben de gemeenten ons verteld dat ze te weinig mensen en financiële middelen hebben om optimaal met het OSIRIS-platform te kunnen werken. Brulocalis heeft het Gewest gevraagd om snel werk te maken van een opleiding.

Meer informatie

« Terug

Auteur

Sacha LEFEVRE
Publicatiedatum
11-01-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links