Beheerorganen

De Algemene Vergadering


De Algemene Vergadering bestaat uit de 19 Brusselse OCMW's, waarbij ieder OCMW één stem heeft.

Het Brussels Directiecomité

 

Bevoegdheden

 

Het Brussels Directiecomité heeft de ruimste bevoegdheden voor het beheer van de zaken van de Brusselse afdeling Maatschappelijk Welzijn. Sinds 1 januari 1994 is het Brussels Directiecomité bevoegd om over alle materies een advies te geven.

Voor de federale materies plegen de Directiecomités van de drie Gewesten evenwel overleg teneinde met een gezamenlijk standpunt naar buiten te kunnen treden.

Samenstelling

Het Brussels Directiecomité is samengesteld uit ten minste 19 leden en ten hoogste 21 leden die aangeduid worden onder de mandatarissen en secretarissen van de aangesloten OCMW's, zijnde minstens één lid per OCMW dat zijn bijdrage betaald heeft.

Het aantal secretarissen binnen het Brussels Directiecomité mag niet hoger zijn dan het derde van het aantal stemgerechtigde leden van het Directiecomité.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of diens afgevaardigde, woont met adviesrecht de vergaderingen van het Brussels Directiecomité van de Afdeling bij, evenals een vertegenwoordiger van de Vereniging van OCMW-Secretarissen van het Brussels Gewest en een vertegenwoordiger van de Vereniging van OCMW-Ontvangers van het Brussels Gewest.

Kandidaturen worden door en in naam van het aangesloten OCMW voorgesteld.

 

Voorzitter

Michel COLSON
Raadslid bij het OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Jean SPINETTE Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis 

Leden

Véronique ARTUS
Voorzitster van het OCMW van Oudergem
Katrien DEBEUCKELAERE Voorzitter van het OCMW van Evere
Brigitte DE PAUW
Voorzitster van het OCMW van Jette
Françoise BERTIAUX Voorzitster van het OCMW van Etterbeek
Jean-François CULOT Voorzitter van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Dominique DECOUX Voorzitster van het OCMW van Schaarbeek
Luc FREMAL
Voorzitter van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Carine ELST Secretaris van het OCMW van Brussel
Stéphane OBEID Raadslid bij het OCMW van Ganshoren
Arlette GENICOT Voorzitster van het OCMW van Koekelberg
Grégory JACQUES Secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
David LEISTERH
Voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde (MR)
Fabienne MIROIR Voorzitster van het OCMW van Anderlecht
Stéphane ROBERTI
Voorzitter van het OCMW van Vorst
Sophie VAN STEENE
Secretaris van het OCMW van Elsene
Marc VANDENBERGHEN Secretaris van het OCMW van Ukkel
Roland VANDENHOVE Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Catherine BRUGGEMAN-VAN NAEMEN
Raadslid bij het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe

Vertegenwoordiger van de Federatie van OCMW-secretarissen van het Brussels Gewest

Raymond GEYSENBERGH
Secretaris van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
   

Vertegenwoordiger van de Federatie van OCMW-ontvangers van het Brussels Gewest

Nils LAMBREMONT
Ontvanger van het OCMW van Molenbeek
   

Vertegenwoordiger van de VSGB

Corinne FRANÇOIS
Directeur van de VSGB
   

Secretaris

Marie WASTCHENKO
Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

Het Bureau


Het Directiecomité kiest in zijn schoot een Voorzitter en 4 ondervoorzitters, die samen het Bureau vormen.

De bevoegdheden van het Bureau zijn:

  • de voorbereiding van de vergaderingen van het Directiecomité
  • alle andere bevoegdheden die het Directiecomité overdraagt

Voorzitter

 Michel COLSON
 Raadslid bij het OCMW van Watermaal-Bosvoorde (Défi)
 Jean SPINETTE  Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis (PS)

Ondervoorzitters

Brigitte DE PAUW  Voorzitster van het OCMW van Jette (CD&V)
Roland VANDENHOVE Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (cdH)
Carine ELST
Secretaris van het OCMW van Brussel
Dominique DECOUX Voorzitster van het OCMW van Schaarbeek (ECOLO)
Gregory JACQUES
Secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
David LEISTERH
Voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde (MR)


 

Laatste bijwerking

19.3.2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links