OCMW's vragen doorgedrevener beleid inzake armoedebestrijding vanwege federale overheid - politieke nota en technisch memorandum

Download de politieke nota van de drie Federaties van OCMW's voor de federale verkiezingen 2019. Update: Download het technisch memorandum voor de federale verkiezingen


Een menswaardig bestaan voor iedereen


Alle armoede-indicatoren staan op rood :

  • tussen 15 en 20% van alle inwoners in ons land leeft onder de Europese armoedegrens; 18,5 % van de kinderen woont in een kansarm gezin; 1 op de 5 ouderen loopt een armoederisico;
  • het aantal mensen dat leeft van een leefloon of een equivalent bedrag van het leefloon groeide het afgelopen jaar aan tot meer dan 150.000, wat een stijging is met meer dan 35% in vergelijking met 2004;
  • meer mensen komen voor allerlei vormen van steun bij het OCMW aankloppen;
  • armoede verkleurt en verjongt maar ook ouderen, mensen met gezondheidsproblemen (in het bijzonder met mentale gezondheidsproblemen) en zelfs mensen die werken worden met armoede geconfronteerd.

De OCMW's doen reeds heel wat inspanningen om de stijgende armoede het hoofd te bieden, maar enkel een gezamenlijke aanpak van alle overheden in dit land kan deze uitdaging aangaan. Het recht op een menswaardig bestaan is immers een grondrecht en vergt een engagement van elk beleidsniveau.

Met het oog op de aanstaande Europese, federale en deelstaatverkiezingen van 26 mei 2019 willen de afdelingen OCMW’s van de drie verenigingen van steden en gemeenten (VVSG, UVCW en Brulocalis) een aantal concrete voorstellen doen.

 

 

Info

Zie ook

Technische memorandum


Update februari 2019: het federaal memorandum 2019 van de OCMW's is nu te downloaden: een technische memorandum die aansluit bij de politieke nota en die de Federaties van OCMW's van Brulocalis en van de UVCW samen opstelden.


« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
20-02-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links