SANTE MENTALE - Het herkennen van psychologische problemen bij nieuwkomers

De opleiding is uitsluitend bedoeld voor de Brusselse OCMW’s.


Deze basisvorming gaat door in het kader van een vormingsproject binnen een specifieke projectoproep van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds ondersteund door de POD Maatschappelijke Integratie. De vorming omvat een parcours van vormingen en intervisies gericht naar alle sociale werkers (sociaal assistenten en opvoeders) van de Brusselse OCMW’s die werken met nieuwkomers1 met psychosociale problemen, trauma’s gelieerd aan de migratie, aan de ballingschap en/of aan de levensomstandigheden in België.

De sociale werkers van de Brusselse OCMW’s voor wie dit vormingsparcours bedoeld is, zullen een grondige kennis kunnen verwerven over de aspecten die kunnen wijzen op een psychosociaal lijden en/of trauma’s. Ze zullen in staat zijn de hulpvragen te identificeren en de personen die zij begeleiden door te verwijzen naar een professionele hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg en/of andere experten die een aangepaste zorg bieden.

Het hoofddoel is een ‘vormingsparcours’ voor te stellen die rond drie modules uitgewerkt wordt:

- Een basisvorming

- Gespecialiseerde vormingen rond 7 thema’s (in 2019)

- Praktijkanalyses tijdens ‘intervisies’ (in 2019)

Deze basisvorming gaat door in het kader van een vormingsproject binnen een specifieke projectoproep van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds ondersteund door de POD Maatschappelijke Integratie. De vorming omvat een parcours van vormingen en intervisies gericht naar alle sociale werkers (sociaal assistenten en opvoeders) van de Brusselse OCMW’s die werken met nieuwkomers met psychosociale problemen, trauma’s gelieerd aan de migratie, aan de ballingschap en/of aan de levensomstandigheden in België.

De sociale werkers van de Brusselse OCMW’s voor wie dit vormingsparcours bedoeld is, zullen een grondige kennis kunnen verwerven over de aspecten die kunnen wijzen op een psychosociaal lijden en/of trauma’s. Ze zullen in staat zijn de hulpvragen te identificeren en de personen die zij begeleiden door te verwijzen naar een professionele hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg en/of andere experten die een aangepaste zorg bieden.

Het hoofddoel is een ‘vormingsparcours’ voor te stellen die rond drie modules uitgewerkt wordt:

- Een basisvorming

- Gespecialiseerde vormingen rond 7 thema’s (in 2019)

- Praktijkanalyses tijdens ‘intervisies’ (in 2019)

Dit vormingsparcours wordt als volgt georganiseerd:

- Verplicht inschrijven voor de basisvorming (drie groepen in de Brusselse regio, waaronder één in het Nederlands)

- Eén of meerdere specifieke vormingen kiezen in 2019;

- Deelnemen aan intervisiegroep van 8 sessies van telkens 3 uur verspreid in 2019 over alle provincies;

- Toegang tot een helpdesk (1x/week) voor alle vragen gelieerd aan trauma problematiek van mensen van vreemde afkomst door een Brussels OCMW opgevolgd.

Contact helpdesk (elke MAANDAG, tussen 9u en 12u30, vanaf 5/11/2018 tot 16/12/2019): 0486/519.238


1 De term « nieuwkomer » houdt in :

- Asielzoekers

- Personen met subsidiaire internationale bescherming

- Personen die een verblijfsvergunning in België hebben aangevraagd

- Personen die een verblijfsvergunning in België verkregen hebben, en dus erkend vluchteling zijn


DOELSTELLINGEN



Het herkennen en duiden van risicofactoren in een asielcontext en van traumatische ervaringen die de geestelijke gezondheid beïnvloeden. Het doel is om daarbij een geschikte sociale begeleiding en preventieve acties op te zetten.


INHOUD



Voormiddag

- Ballingschap als ervaring van ontworteling en psychologische reconstructie

- Gunstige voorwaarden bij de zoektocht naar een plek van bestaan

Namiddag

- Herkennen en duiden van specifieke psychische problemen: Trauma-Rouw en Depressie-Psychose

- Aangepaste begeleiding in functie van de individuele kwetsbaarheid en de culturele verschillen


METHODE



- Theoretische uiteenzetting begeleid door een powerpoint presentatie

- Presentatie van concrete situaties en ervaringen: casesstudie’s, klinische vignetten,…

- Werken in sub-groepen rond de beeldvorming die wij elk hebben over trauma.

- Een syllabus met bibliografielijst, specifiek aan de opleiding aangepast, wordt aan de deelnemers uitgedeeld.


LESGEVERS



Stefaan Plysier en Redouane Ben Driss (CGG Brussel-Cultuursensitieve Zorg).




Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF.



Waar & wanneer



28/1/19
9 - 16u30

Brulocalis
Rue d'Arlon 53/4
1040 BRUXELLES


Info & inschrijving



Claudine Ska
Tel: 081/24.06.56
claudine.ska@uvcw.be
« Retour

Auteur

Philippe Delvaux
Date de l'évènement
28-01-2019
Conditions générales | RSS | Liens utiles